Герб на "София"
Герб на "Средец"

Район "Средец"

сърцето на София

Район "Средец" - сърцето на София
Спешни случаи и аварии
Институция/организация Телефон при спешни случаи
Пожарна 160 или 112
Полиция 166 или 112
Бърза помощ 150 или 112
Научен институт за спешна медицина "Н. И. Пирогов" 515-31
Автоинспекция КАТ 165
Планинска спасителна служба 02/963-20-00
02/963-03-77

 

Дружество Телефон при аварии
БТК 11300
Електроразпределение - Столично - район "Изток" 02/971-20-50
Топлофкация - София - "Изток" 02/970-99-32
Софийска вода 02/812-21-21
Улично осветление 02/931-12-10