Герб на "София"
Герб на "Средец"

Район "Средец"

сърцето на София

Район "Средец" - сърцето на София
ХАРТА НА КЛИЕНТА

1. Кои сме ние ?

Район „Средец” е един от 24-те района на Столична община. Кмет на района е г-жа Вергиния Стоянова. Сградата на районната администрация, където са разположени всички административни служби на района се намира на ул. “Леге” №6.
Телефон за информация: 02/987-78-11; факс: 02/986-18-37; WEB www.sredec-sofia.org; e-mail: електронна поща
Приемно време за граждани: сутрин от 9:00ч. следобяд до 17:30ч. за деловодството във Фронт офиса, като при наличие на граждани до обслужването им, съгл. Чл. 10 от НАО
Приемно време на кмета – сряда от 10:00ч. до 12:00ч. след предварително записване при техническия сътрудник на кмета - Лина Маркова на тел. 987-75-55
Приемното време на службите може да получите на телефона за информация.

2. Основни административни услуги, извършвани от Столична община и районните администрации

 • ЕСГРАОН и гражданско състояние – адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
 • Търговски дейности и общински имоти – регистрация на търговски обект, лицензи за търговия, картотекиране и събиране на наеми, общински имоти и други.
 • Градоустройство и архитектура – скици, разрешения за строеж, вписване в кадастър и други.
 • Благоустройство, чистота и екология – ремонт на общински жилища, училища и детски градини, становища за услуги и други.
 • Съдейства за опазването на обществения ред – разрешения за провеждане на шествия, митинги и други.

3. Услуги, предоставяни от други администрации

 • Данъчна служба “Средец” – ул.” Гурко ” № 12. тел: 02/9859-60-00; 02/9859-63-03
 • Социални помощи и грижи - Дирекция социално подпомагане ул.” Съборна” № 5. тел: 02/986-39-71; 02/987-64-83
 • ОП “Социален патронаж” – ул.”Съборна” № 5. тел: 02/987-12-15
 • Бюро “Социални услуги” ул.”Христо Белчев” № 36. тел: 02/980-77-46
 • Военен отдел “Средец” - ул.”Христо Белчев” № 36. тел: 02/987-23-59
 • Транспортни проблеми –Дирекция “Транспорт” Столична Община ул.”Будапеща” №17 тел: 02/981-02-50
 • Отдел “Организация и безопастност на движението” - ” Столична Община ул.”Будапеща” №17 тел: 02/983-15-80
 • Нарушения на обществения ред – 1 во РПУ ул.”Шипченски проход” № 98 тел: 02/9827-25-97; 02/9872-70-89
 • ПУ към1-во МВР “Средец”- ул. “Г. С. Раковски” № 185. тел: 02/9827-84-40; 02/9827-20-65
 • Документи за самоличност – паспортна служба: 1 во РПУ ул.” Шипченски проход” № 67

4. Как ще ви обслужваме?

 • Компетентно, учтиво и в срок
 • Законосъобразно
 • При пълна равнопоставеност по пол религия, етническа принадлежност, политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта „стандарти за обслужване”

5. За връзка с нас

Уважаеми граждани Вие можете да се свържете с нас и да получите желаната информация и услуги:

 • Чрез посещение в сградата на район “Средец” ул. “Леге” № 6.
 • Чрез писмо по пощата – пощенският ни код е 1040 София
 • Като се обадите на телефон: 02/987-78-11
 • Изпратите факс на: 02/986-18-37
 • Изпратите писмо на: електронна поща

6. Какво очакваме от Вас:

 • Информирайте се за възможностите, които Ви предлагаме.
 • Ясно дефинирайте вашият проблем.
 • Проучете необходимите изисквания и носете всички необходими документи.
 • Предоставяйте достоверна и коректна информация.

7. Стандарти за обслужване

 • Да се отговаря на кореспонденцията ясно и в законово установения срок.
 • Да се обслужват клиентите, компетентно, любезно и експедитивно.
 • Да се отговаря на телефонните обаждания бързо, като се дава изчерпателен и полезен за клиента отговор.
 • Да се предоставя ясна и точна информация, относно услугите на съответната администрация.
 • Да се изнася своевременно и на достъпно място информация за обявени конкурси.
 • В случай, че съответната услуга не е от компетентността на нашата администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.

8. Действия на клиента при оплаквания, похвали, предложения и мнения
Търсим Вашето мнение!

Ако сте доволни от съвместната ни работа ще Ви бъдем благодарни да споделите Вашите бележки препоръки и мнения, като за целта използвате Нашата кутия за мнения или лично изкажете мнението си Вашите препоръки, бележки и мнения, ще ни помогнат да подобрим качеството на услугите. Гарантираме, че ще обсъдим предложенията Ви и ще огласим публично предприетите действия.

Ако не сте доволни от съвместната ни работа:

 • поставете устно вашия проблем пред съответния началник /секретар /зам. кмет или кмет
 • ако желаете да се оплачете писмено можете да ползвате формуляра, който ще намерите в Деловодството

9. Нашите принципи:

 • Администрацията не пречи, а помага на гражданите.
 • Районната администрация се интересува от Вашата оценка за работата ни.
 • Районната администрация се съобразява с Вашите мнения, оплаквания и препоръки.
 • Районната администрация ще Ви обслужи вежливо и коректно.

10. Други полезни координати:

Столична Община Телефон: централа 02/9377-330 Връзки с обществеността и протокол тел: 02/987-94-14; 02/981-02-73; 02/9377-352; 02/9377-318 Факс: 02/981-10-80 http://www.sofia.bg Адрес: ул.Московска 33 Работно време: 9:00ч. - 17:30ч.
Столичен Общински Съвет Телефон: 02/937-75-82; 02/987-35-19 Председател – Андрей Иванов, Приема на ул.”11ти август” № 4 ет.1 Факс: http://www.sofiacouncil.bg Адрес: ул.Московска 33
Омбудсман (обществен защитник) Телефон: 02/987-344-49; 02/987-13-41; 9377 390 Факс: E-mail:оmbudsman@sofia.bg Адрес: ул.”11ти август” № 4 ет.3